Varovanje premoženja

V naši družbi posedujemo veljavno licenco za varovanje ljudi in premoženja. Certifikat št. 2510-16/2006/4 nam je bil izdan s strani Ministrstva za notranje zadeve, aprila 2009.V okviru ponudbe fizičnega in tehničnega varovanja objektov, v  naši družbi nudimo naslednje usluge:

Fizično varovanje objektov z varnostniki, z varnostniki receptorji, oziroma receptorji (delo opravljajo fantje in dekleta, ki imajo poleg izkušenj na področju zasebnega varovanja, tudi razvit čut za delo z ljudmi. Upoštevati je potrebno, da stranke naročnikov ob vstopu v varovani objekt, najprej pridejo v kontakt z našim varnostnikom, kar pomeni, da je varnostnik - receptor ogledalo celotnega podjetja, ki izvaja svojo dejavnost v varovanem objektu.. Od našega osebja zato zahtevamo urejenost, komunikativnost, prijaznost do ljudi in strokovnost na področju zasebnega varstva).

Obhodna in intervencijska služba (v družbi IBS Varovanje in storitve d.o.o izvajajo obhodno službo najbolje usposobljeni fantje iz oddelka za fizično varovanje objektov. Obhodna in intervencijska služba se po želji naših naročnikov lahko izvaja tudi pogosteje, kot je to običajno npr v primeru odsotnosti naročnika (dopust, potovanje) in podobno. Obhod ne predstavlja samo dejanski obhod objekta, kljukanje vrat in podobno. Objekte varujemo tudi operativno preventivno, kar pomeni, da naši varnostniki v okolici objektov s tam stanujočimi vzpostavijo pristen prijateljski odnos in tako v smislu varovanja objektov pridobijo številne zaveznike, ki so nenazadnje stalno prisotni na območju varovanega objekta.

Varstvo pred požarom (v podjetju smo s strani MORS, pridobili pooblastilo za izvajanje varstva pred požarom, tako da v okviru varovanja premoženja nudimo tudi tovrstne usluge).

FIZIČNO VAROVANJE PREMOŽENJA:

Za zagotovitev varnosti objektov pred vlomom, požarom in drugimi anomalijami, je potreben širok spekter varnostnih ukrepov. Osnovo za načrtovanje in izvedbo varnostnih ukrepov predstavlja ocena tveganja, na osnovi katere se določita število in vrsta varnostnih ukrepov ter pripravi načrt za varovanje objekta. V načrtu varovanja so podrobno opredeljeni vsi varnostni ukrepi potrebni za zagotovitev varnosti določenega objekta.
Fizično varovanje objekta se lahko izvaja z obhodno službo, intervencijsko službo oziroma z stalno prisotnimi varnostniki na varovani lokaciji. Na kakšen način se bo izvajalo fizično varovanje je odvisno od načrta varovanja, katerega se pripravi na podlagi ocene tveganja.

Nobeno fizično varovanje brez tehničnega varovanja objektov ne more biti 100 odstotno učinkovito, tako se navedena segmenta zasebnega varovanja trdno prepletata in dobesedno drug drugega dopolnjujeta (za nas ga izvajajo referenčne družbe).

++++7 ++++5 ++++4 PEARSON CO ESS
Piškotki nam omogočajo zagotavljanje boljših spletnih storitev. Z uporabo spletne strani soglašate z našo uporabo piškotkov.