Intervencijsko posredovanje

Ob sproženem vlomnem alarmu VNC obvesti varnostnika interventa o sproženem alarmu. Varnostnik intervent v najkrajšem možnem času prispe do varovanega objekta. Po prihodu k varovanemu objektu varnostnik intervent opravi zunanji pregled objekta. Pri pregledu objekta je pozoren na nepoškodovanost oken, vrat. Prav tako je pozoren na odklenjena vrata ali odprta okna. Ppozoren je na aktivnosti na tem območju.

V primeru, da varnostnik intervent pri zunanjem pregledu objekta opazi znake vloma takoj obvesti VNC. O dogodku je obveščena tudi policija in odgovorna oseba naročnika varovanja. Do prihoda policije varnostnik intervent opazuje objekt, zaščiti morebitne sledi pred uničenjem. V primeru, da varnostnik intervent v objektu zasači storilca ga zadrži do prihoda policije.

V primeru, da varnostnik intervent pri zunanjem pregledu objekta ne opazi znakov vloma lahko vstopi v objekt in opravi še notranji pregled objekta in poskuša ugotoviti vzrok sproženega alarma ter nato odpravi vzrok sprožitve alarma. Po zaključku intervencije ponovno vklopi alarmni sistem in zapusti objekt. O opravljeni intervenciji napiše poročilo in obvesti VNC.

++++7 ++++5 ++++4 PEARSON CO ESS
Piškotki nam omogočajo zagotavljanje boljših spletnih storitev. Z uporabo spletne strani soglašate z našo uporabo piškotkov.