Varovanje javnih zbiranj

V naši družbi posedujemo veljavno licenco za varovanje javnih zbiranj. Certifikat št. 2510-17/2009/2 nam je bil izdan s strani Ministrstva za notranje zadeve, aprila 2009.

Varovanje javnih zbiranj je zagotavljanje reda in mira na javnih prireditvah; varovanje se izvaja s pomočjo varnostnikov ter s tehničnimi sredstvi in mehanskimi napravami za varovanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Gre za vzdrževanje javnega reda in miru na športnih, zabavnih, kulturnih in drugih shodih in prireditvah, ki so dostopna vsem, ter na katerih se zbere večje število ljudi z različnimi interesi.

Za zagotovitev varnosti na javnih prireditvah je potreben širok spekter varnostnih ukrepov. Osnova za načrtovanje in izvedbo varnostnih ukrepov predstavlja ocena tveganja na osnovi katere se določita število in vrsta varnostnih ukrepov ter pripravi načrt za varovanje posamezne prireditve. V načrtu varovanja so podrobno opredeljeni vsi varnostni ukrepi, ki so potrebni za zagotovitev varnosti prireditve oziroma shoda. Za naloge na področju javnega reda in miru na javnih shodih in javnih prireditvah morajo biti varnostniki posebej usposobljeni. Gre za specifična znanja ko so: poznavanje psihologije množice, poznavanje taktike delovanja ob izgredih in drugih podobnih anomalijah, ter podobno.

Iz tega razloga imamo v naši družbi sistematizirano in ustanovljeno posebno skupino, "skupina  za varovanje javnih zbiranj" katere člani se stalno dodatno usposabljajo ne tem področju delovanja. Nikakor ne želimo dopustiti niti najmanjše možnosti za nastanek kakršnokoli neljubo situacijo pri tako pomembnem segmentu varovanj.

VAROVANJE DRUŽABNIH DOGODKOV- EVENTOV

V tem primeru gre za varovanja dogodkov in udeležencev, ki bi jih lahko uvrstili tako med varovanja "javnih" zbiranj kot tudi varovanja oseb. Gre za dogodke, ki jih posamezniki oziroma skupine organizirajo izključno za povabljene goste, vstop posameznikom, na prireditveni prostor je možen le na podlagi vabila oziroma akreditacije. V večini primerov se tovrstnih dogodkov udeležujejo t.i. "VIP" osebe, (estradniki, poslovneži, politiki in ostali, torej gre za varovanja, kjer mora biti pristop k izvedbi varovanja zelo strokoven).

Za zagotovitev varnosti na tovrstnih dogodkih skrbi kombinirana skupina naših najbolj usposobljenih varnostnikov iz skupine za varovanje javnih zbiranj ter iz skupine za varovanje oseb. V okviru zagotovitve večje stopnje varnosti in v kolikor ocena tveganja to narekuje, organizatorju nudimo tudi izvedbo samega akreditacijskega postopka, seveda skupaj z izdelavo ID kartic in preverjanjem vabil ter posameznikov.

++++7 ++++5 ++++4 PEARSON CO ESS
Piškotki nam omogočajo zagotavljanje boljših spletnih storitev. Z uporabo spletne strani soglašate z našo uporabo piškotkov.