Varnostno načrtovanje

Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja (Ur.list RS, št. 43/2008, z dne 5. 5. 2008; v nadaljevanju: Uredba) določa zavezance, ki morajo organizirati službo varovanja. V družbi IBS Varovanje in storitve d.o.o v okviru storitve "Varnostno načrtovanje" izdelamo dokumentacijo »načrt varovanja«, ki je dokument, ki vsebuje: oceno stopnje tveganja; program varovanja; načrt fizičnega varovanja.

Ocena stopnje tveganja je dokument, ki služi kot podlaga za izdelavo načrta varovanja s sistemom fizičnega in tehničnega varovanja in opredeljuje obseg varovanja oziroma varnostnih potreb zavezanca. Zavezanec mora zagotoviti, da se ocena stopnje tveganja ažurira najmanj enkrat letno.

Načrt fizičnega varovanja je dinamičen dokument, ki se spreminja, dopolnjuje in nadgrajuje v skladu z oceno stopnje tveganja. Izdelan mora biti na način, da so ukrepi prilagojeni posamezni splošni oceni stopnje tveganja. Uredba določa, da je izdelana ocena stopnje tveganja, podlaga za izdelavo načrta varovanja. Obstoječi načrti varovanja pri zavezancih v večini primerov ne vsebujejo ocene stopnje tveganja ter programa varovanja, kar pomeni, da niso v skladu z Uredbo in jih je zato potrebno uskladiti. Uredba v 8., 9., 10. in 11.čl. natančno določa katere dokumente varovanja mora imeti izdelane zavezanec, kateri so obvezni elementi ocene stopnje tveganja, programa varovanja ter načrta fizičnega varovanja.

Družba IBS Varovanje in storitve d. o. o. ima na trgu varnostnih storitev odlične reference, uživa ugled ter zaupanje uporabnikov naših storitev. Iz razloga, ker je naš pristop k izvedbi projektov multidisciplinaren stalno sodelujemo z uglednimi strokovnjaki s področja varnosti, varovanja in varnostnimi družbami. Naše temeljno vodilo je »varnost po meri naročnika«, kar pomeni da natančno identificiramo potrebe naročnika ter na podlagi le - teh prilagodimo varnostni sistem, ki bo zagotavljal optimalno raven varnosti in zaščite. Vzdržujemo redno sodelovanje in pretok informacij z naročniki oziroma uporabniki naših storitev, kontinuirano preverjamo, nadzorujemo in nadgrajujemo kakovost izvedbe naših storitev ter skrbimo za stalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih doma in v tujini.

Poleg izdelave »dokumentov varovanja« Vam nudimo tudi varnostno svetovanje na strateški in operativni ravni.

++++7 ++++5 ++++4 PEARSON CO ESS
Piškotki nam omogočajo zagotavljanje boljših spletnih storitev. Z uporabo spletne strani soglašate z našo uporabo piškotkov.