Varovanje oseb

V naši družbi posedujemo veljavno licenco za varovanje oseb. Certifikat št. 2510 -27/2007/7 izdan s strani Ministrstva za notranje zadeve, maja 2008. Varovanje oseb zajema poseben sklop varnostnih ukrepov v okviru operativno preventivnega in fizičnega osebnega varovanja.

Preventivno in operativno varovanje oseb vodi in izvaja Oddelek za načrtovanje in preventivno varovanje. Z izvajanjem širokega spektra različnih ukrepov varovanja, zagotavlja celovitost načrtov za varovanje oseb. Poglavitna naloga tega oddelka je, da pripravi oceno ogroženosti za posamezno varovano osebo, oziroma oceno tveganja za posamezni dogodek katerega se namerava varovana oseba udeležiti. Na podlagi teh ocen, ter skladno z naborom ukrepov, se v nadaljevanju načrtuje varovanje osebe.

Oddelek za načrtovanje in preventivno varovanje pripravi oceno ogroženosti oziroma oceno tveganja na podlagi vseh dostopnih informacij, ki jih pridobi s strani naročnika, medijev, z lastno aktivnostjo, z zaznavanjem ob izvajanju neposrednega fizičnega varovanja ter ob sodelovanju zunanjih sodelavcev (detektivi, policija, drugi organi..). V sklopu načrtovanja varovanj oddelek, za zagotovitev optimalne varnosti varovane osebe, načrtuje in predvidi tiste varnostne ukrepe, ki so nujno potrebni, za zagotovitev varnosti posamezne osebe. Eden izmed teh ukrepov je fizično varovanje oseb z varnostniki telesnimi stražarji oziroma "bodyguardi". Zmotno je splošno razširjeno mnenje, da gre pri varovanju oseb, izključno za varnostnike, ki jih lahko zaznamo okoli varovane osebe.. Varovanje oseb je veliko več kot samo to.

Fizično varovanje oseb izvaja skupina za varovanje oseb. Naloge, ki spadajo v sklop fizičnega varovanja izvajajo varnostniki telesni stražarji, člani te skupine, ki morajo poleg osnovnega znanja, katerega si pridobijo v procesu izobraževanja za poklic »NPK Varnostnik«, obvladati še vrsto drugih znanj in veščin, ki jih pridobijo v procesu specialističnega usposabljanja za »NPK varnostnik – telesni stražar«. Ob tem morajo imeti določene osebnostne lastnosti, ki so nujno potrebne za uspešno in učinkovito delo.

Osnovna naloga varnostnika telesnega stražarja je, da prepreči napad in druge oblike ogrožanja varovane osebe. Ob tem mora preprečiti tudi ostala, za varovano osebo moteča dejanja. Varovanje se na željo naročnika izvaja v času, ko varovana oseba opravlja svojo poklicno dejavnost, kot tudi v času njenih zasebnih aktivnosti. Koliko varnostnikov – telesnih stražarjev bo angažiranih pri varovanju določene osebe, je odvisno od ocene ogroženosti in načrta varovanja.

V naši družbi v okviru varovanja oseb ponujamo širok spekter varnostnih uslug, med drugim:

Operativno preventivno varovanje ob zaznavi ogrožanja posameznika, naši strokovnjaki v sodelovanju z zunanjimi referenčnimi podjetji, katera nudijo varnostno svetovanje in detektivske usluge,  ocenijo dejansko stopnjo ogroženosti, ter na podlagi le- te, podajo mnenje o nujno potrebnih ukrepih s katerimi se zagotovi osebnostna integriteta stranke (velikokrat gre za nerealne grožnje, katere s strani potencialnega storilca, prenehajo že ob seznanitvi slednjega, da bo zadeva ob nadaljevanju neželenih aktivnosti, predana v obravnavo organom pregona).

Storitve varnostnika voznika naši strokovno usposobljeni varnostniki z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami na področju dela profesionalnih voznikov, poskrbijo, da naročnik varno prispe iz točke A na točko B, ter v kolikor se prevoz opravi z vozilom naročnika, ob postankih poskrbijo, da je vozilo varno pred odtujitvijo, morebitnim poškodovanjem oziroma pred drugimi anomalijami (na slovenskih cestah, letno v povprečju umre okoli 300 oseb, število kaznivih dejanj, tatvine motornega vozila oziroma velike tatvine (vlom v vozilo) iz dneva v dan narašča – govorimo o številki več tisoč letno… zato tovrstna usluga predstavlja resnično alternativo navedenim vrstam ogrožanja).

Storitve varnostnika telesnega stražarja v kolikor ocena ogroženosti izkaže, da je za varnost osebe nujno potreben varnostnik telesni stražar, bodo to delo za vas opravili naši najboljši varnostniki, usposobljeni na vseh področjih. Gre za nabor oseb, ki so dolga leta svoje izkušnje nabirali v vrstah policije, oboroženih silah, varnostno obveščevalnih službah, itd (vsi naši varnostniki so  imetniki nacionalnih poklicnih kvalifikacij varnostnik telesni stražar, ter certifikatov za telesne stražarje, ki ga pridobijo v naši organizaciji po uspešno opravljenem internem usposabljanju v trajanju 400 ur).

Varovanje oseb na območju republik bivše Jugoslavije in drugod po svetu. Naše podjetje se zelo uspešno povezuje in sklepa pogodbe o medsebojnem poslovnem sodelovanju z referenčnimi varnostnimi podjetji povsod po svetu (npr. Kosovo, Afganistan, Irak). Naši operativci tako naročnika ob pomoči naših mednarodnih povezav  lahko uspešno varujejo skoraj povsod kjer si to naročnik zaželi.

++++7 ++++5 ++++4 PEARSON CO ESS
Piškotki nam omogočajo zagotavljanje boljših spletnih storitev. Z uporabo spletne strani soglašate z našo uporabo piškotkov.